Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Uitleg bekijken/beluisteren kerkdienst Uitleg bekijken/beluisteren kerkdienst

Klik in het linker menu op Kerkdiensten
Zoek de datum welke u wilt bekijken of beluisteren
Klik op de datum, er opent een nieuw window met daarin de gegevens over de dienst zoals voorganger en collectedoelen
Er staat ook een link naar de 'Orde van dienst' en een link naar de video-opname via YouTube, deze link wordt pas later toegevoegd
U kunt via het Videokanaal van onze kerk ook life meekijken (als de techniek het doet):
https://www.youtube.com/channel/UCER89wCKtwVjgvlvETMs8pg
De link naar de uitzending komt beschikbaar op het moment dat de uitzending begint.
 
Aangescherpte Coronamaatregelen Aangescherpte Coronamaatregelen

Vanwege de huidige lockdown moeten we nog beter weten wie er naar de kerk komen.
Meld u even aan, liefst via email, bij Conny van der Kaaij of Willy van Schouwen, via scriba@pkn-honselersdijk.nl

 
 
14 november: Wie gedenk jij?

14 november: Wie gedenk jij?

Zaterdag 14 november was er van 11:00 tot 15:00 uur in de Regenboogkerk  een inloop gedachtenis-bijeenkomst. 
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Honselersdijk. Tijdens de bijeenkomst was er gelegenheid een kaarsje aan te steken en stil te staan bij het verlies van een dierbare. Er waren een aantal vrijwilligers aanwezig die de bezoekers opvingen en indien gewenst van koffie en een goed gesprek voorzagen. We hebben 28 mensen welkom mogen heten, een goed begin van een mogelijk jaarlijks terugkerende traditie. Ook wordt bekeken of het mogelijk is één van de kerken in Honselersdijk bij toerbeurt vaker open te stellen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.
 
 
Aangescherpte Corona regels, gevolgen voor de Regenboogkerk Aangescherpte Corona regels, gevolgen voor de Regenboogkerk
Zoals u wellicht heeft vernomen zijn deze week nieuwe dringende aanbevelingen gedaan vanuit de regering aangaande religieuze bijeenkomsten. Er wordt dringend verzocht om het aantal bezoekers van zo’n bijeenkomst te beperken tot 30 personen. Dat heeft tot gevolg dat er dus maar 30 personen in de Regenboogkerk welkom zijn.
Echter beschikken wij nog over een tweede zaal, die volledig gescheiden kan worden van de kerkzaal, met een eigen ingang en andere voorzieningen. Wij willen deze zaal via een live videoverbinding aansluiten op de dienst in de kerkzaal. Daarmee kunnen we toch samen de dienst meemaken.
Er kan dus aan u gevraagd worden om naar de grote zaal in Hemelsblauw te gaan, er zullen door de gastmannen en vrouwen hiervoor aanwijzingen worden gegeven.
Daarnaast wordt u dringend verzocht, als u fysiek bij de kerkdienst in de Regenboogkerk of in Hemelsblauw aanwezig bent, de presentielijst in te vullen. In voorkomende gevallen van een Corona besmetting hebben we deze lijsten nodig om bezoekers te waarschuwen.
 
 
Collecten Collecten

Wij zijn blij dat er in deze moeilijke tijd, waarin kerkgang niet mogelijk is, toch bedragen worden over gemaakt ten behoeve van diaconie en kerk.
Doelen voor de diaconie staan met regelmaat in KerkKompas en Samen. U kunt hiervoor boeken naar NL77 RABO 0343 6194 23.
Wilt u uw collecte ten behoeve van de kerk overmaken naar NL67 RABO 0343 6284 30 of middels dit betaalverzoek.
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Honselersdijk

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Honselersdijk

Sinds 18 december 2016 is de geheel vernieuwde kerkzaal van de Protestantse Gemeente Honselersdijk in gebruik genomen. De kerk aan de Endeldijk heeft een nieuwe naam:

Regenboogkerk

De naam verwijst naar het teken van Gods eeuwigdurend verbond dat Hij met Noach heeft gesloten. 
 
Verdere versoepeling Verdere versoepeling
Vanaf 1 juli mogen er weer 100 kerkgangers in de kerk komen. Per zondag zullen steeds twee kosters dienst hebben. Zij zorgen er ook voor dat de kerkzaal goed gelucht wordt en dat er overal stoelen op afstand klaar staan. Twee stoelen bij elkaar voor een echtpaar, stoelen apart voor mensen die alleen komen.
Als kerkenraad willen we in elk geval de onderstaande procedure blijven volgen:
  1. Aanmelden hoeft niet meer, bij de ingang wordt uw naam genoteerd
  2. We komen binnen via de hoofddeur aan de Endeldijk, en gaan daar ook weer naar buiten
  3. Bij de ingang is er een check of u gezond bent, en kunt u de handen reinigen
  4. Het is helaas nog niet toegestaan om gezamenlijk te zingen, we zullen een zanger(es) of zanggroepje hebben per zondag
  5. Uw jas hangt u bij voorkeur over uw eigen stoel
  6. Er is een collecte in mandjes bij de uitgang aan de Endeldijk
  7. Na afloop gaan we naar huis
 
Projecten Streekverband De Tien Projecten Streekverband De Tien

Hier vindt u de beelden van de 6 projecten van Streekverband de Tien.
1. Girls Empowerment Foundation
2. St. Jarikin
3. Westland4Gambia
4. Tuko Pamoja - Wim van den Burg Kenia
5. Mano a Mano
6. Hart voor Moldavie
 
Bemoediging

Bemoediging
 
De kerk tijdens deze coronacrisis De kerk tijdens deze coronacrisis

Vorige week heeft het moderamen van de landelijke kerk een pastorale paasbrief verstuurd aan de (wijk)kerkenraden. Daarin staat het moderamen stil bij deze ‘beklemmende’ Stille Week en spreekt zij haar waardering uit voor de manier waarop door de werkers binnen de Protestantse Kerk gereageerd wordt op de maatregelen die samenhangen met de coronacrisis. Klik op "Lees meer" voor de details.
lees meer »
 
Klokken van hoop Klokken van hoop

Klokluiden op woensdag van 19:00 tot 19:15. Wilt u meer weten, kijk dan even op www.klokkenvanhoop.nl Ook onze klok luidt als teken van hoop en troost, en als oproep tot gebed.
 
 
Pastoraat, omzien naar elkaar Pastoraat, omzien naar elkaar

Iedereen wordt gevraagd daar waar mogelijk is naar elkaar om te zien, door te bellen, te appen, te mailen, of ouderwets een kaartje in de bus te doen. Wilt u graag een wat uitgebreider pastoraal telefoontje, of wilt u dat er met u gebeden wordt: stuur een mailtje naar dschristibartelink@tele2.nl of bel haar even 0180-427039, dan kunnen we een afspraak maken wanneer dit telefoontje het beste gedaan kan worden.
 
Gevolgen Corona-virus voor PgH Gevolgen Corona-virus voor PgH

Broeders en zusters

Onze kerk de Regenboogkerk en zalencentrum Hemelsblauw zijn i.v.m. het COVID-19 virus (Corona) vooralsnog tot en met 1 juni 2020 gesloten. 
Meer informatie wordt onder de leden van de kerk verspreid middels de Samen, gemeentemail en Kerkkompas.
Als u nog geen gemeente mail ontvangt kunt u zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar scriba@pkn-honselersdijk.nl

De Kerkenraad
 
Kerkdienst 5 april 2020 via internet Kerkdienst 5 april 2020 via internet

Zondag 5 april 2020 is er weer een kerkdienst uitgezonden van onze kerkgemeenschap, met als voorganger ds Christi Bartelink. Deze dienst was te volgen via Kerkomroep.nl en via Facebook (met videobeelden).
Helaas was het Kerkomroep systeem waarschijnlijk overbelast waardoor de uitzending bij een aantal luisteraars na korte of langere tijd werd afgebroken. De Facebook uitzending was wel in zijn geheel te volgen, deze uitzending is inmiddels ook via Youtube beschikbaar.
Kerkomroep
Youtube
 
Bijzondere kerkdienst via internet

Bijzondere kerkdienst via internet

Op zondag 29 maart 2020 is er voor het eerst in de geschiedenis van Protestantse kerk te Honselersdijk een kerkdienst gehouden zonder gemeenteleden. Helaas heeft de huidige situatie rond het Corona-virus ons hiertoe genoodzaakt. Daarom is er een kerkdienst gehouden met alleen ds Christi Bartelink (predikant), Alexander Prins (organist), Willem Klapwijk (koster) Teun Broek (ouderling van dienst) en Hans van Waveren (voorzanger, instrumentalist). In de dienst was ook het gedachtenismoment van mevr. van Mens, bijgaand de foto van het moment van bevestigen van het kruisje. U kunt de dienst terugluisteren via kerkomroep.nl, en via deze link kunt u de dienst ook terugzien: https://www.youtube.com/watch?v=WKiQillzHlE
De liturgie is te vinden op de Kerkdiensten pagina.
 
Kerkdiensten tijdens Corona-crisis

Een lege kerk...
Kerkdiensten tijdens Corona-crisis

Aanstaande zondag 28 maart wordt er om 9:30 uur een kerkdienst uitgezonden via Kerkomroep (alleen geluid). Zoals u weet is onze kerk gesloten wegens de voorschriften van RIVM en het kabinet. Toch willen wij u een kerkdienst aanbieden, waarin ds Christi Bartelink zal voorgaan. Meer informatie is via de gemeentemail verzonden. De dienst is NIET toegankelijk voor bezoekers.
 
 
Kerstviering CBS ‘De Hoeksteen’

Kerstviering CBS ‘De Hoeksteen’

Op donderdagavond 19 december om 18.45 uur is het feest in De Regenboogkerk. Dan zullen kinderen, ouders en leerkrachten van CBS ‘De Hoeksteen’ met elkaar het Kerstfeest vieren. Het geboorteverhaal van Jezus staat centraal en alle kinderen werken op hun eigen manier mee aan deze viering. Jezus is het ‘Licht van de Wereld’ en we mogen met elkaar dit Licht laten zien, ieder op zijn eigen plek en op zijn eigen manier.
Dit is één van de liedjes die gezongen zullen worden: 
     Laat zo je licht maar schijnen,
     bij alles wat je doet.
     Zodat de mensen zeggen:
     God is goed!
In deze adventstijd kunnen we als gemeente danken en bidden voor deze speciale avond en voor de school. Het team, de kinderen en ouders van ‘De Hoeksteen’ kijken uit naar een sfeervolle en betekenisvolle viering.
 
 
Lessons & Carols 2019

Lessons & Carols 2019

Op zondagavond 22 december a.s. is er in de Regenboogkerk, weer de jaarlijkse viering van 'Lessons & Carols'.
Er is voor deze gelegenheid een speciaal koor gevormd olv Alexander Prins. De Engelse en Nederlandse kerstliederen staan centraal rondom de bijbehorende lezingen. Na afloop is er in ‘Engelse sfeer’ koffie/thee met cake en andere lekkernijen. Kom ook de sfeer proeven, u bent van harte welkom!
Aanvang 19.00 uur.
 
 
Vakantie bijbelfeest

Vakantie bijbelfeest


Aanmelden voor 30 december via: knd.honselersdijk@outlook.com

Naam:………………………
Groep:……….…………….

Telefoonnummer………...
E-mail:…………………….

Ik heb wel/geen allergie, zo ja……………
Ik mag na afloop wel/niet alleen naar huis
(Doorhalen wat niet van toepassing is)
 
Kort verslag Startweekend 2019 Kort verslag Startweekend 2019

We hadden op 14 en 15 september jl. een fijn startweekend. De jeugdleiding heeft de jongere jeugd een fijne middag bezorgd. De ouderen hebben genoten van een fietstocht met momenten om af en toe even af te stappen om een monument te bezoeken. Vooral het bezoek aan het gemaal langs de Zweth, de Druiventuin langs de Lange Watering en de Monsterse korenmolen. Terug bij Hemelsblauw even bijkomen bij een gezellige quiz, die gewonnen werd door the Wave, en als sluitstuk een heerlijke barbecue.

 
 
Verslag High Tea 24-9-2019 Contact Team

Verslag High Tea 24-9-2019 Contact Team
Een indruk van de High Tea
Wat een fijne middag met elkaar jongstleden 24 september in een gezellig
gemaakte zaal. Bloementjes op de tafels, mooie kop en schotels, verschillende theepotten en theelichtjes. En dan de heerlijke zoete hapjes op verschillende etagères. Flori Kruithof, spelend op de achtergrond met haar pianospel, de leuke gedichtjes die ze voor las. De hartige hapjes gingen er ook goed in na een kopje mosterdsoep.Dames heel erg bedankt voor jullie inzet om deze middag te doen slagen.
Het Contact Team vindt het fijn om deze middagen te organiseren. Je leest
in de kranten en via de ouderenbonden dat er veel eenzaamheid is onder
de mensen. Niet alleen onder de ouderen maar ook onder de jongeren.
Op de agenda van deze website staat wanneer de volgende bijeenkomst is. Komt u ook?
 
 
Tentviering 2019

Impressies van de tentviering
Tentviering 2019
De eerste feestweek in het Westland die traditioneel in Honselersdijk wordt gehouden, is ook dit jaar afgesloten met een Tentviering. Er was een grote 'band' geformeerd met zangers, gitaristen en blazers onder de bezielende leiding van Alexander Prins. De dienst werd geleid door Martijn Vellekoop en het thema was: Iedereen telt! De tent was goed gevuld, en de viering was een succes te noemen. Door de goede PR waren ook mensen van buiten Honselersdijk op de viering afgekomen. Volgend jaar weer!
 
Terugblik afscheidsreceptie Gertjan Pellikaan

Copytight PGH Honselersdijk
Terugblik afscheidsreceptie Gertjan Pellikaan
Terugblik afscheidsreceptie op 25 mei van Gertjan en zijn gezinsleden. Aansluitend op de jaarlijks bezinningsdag van de Kerkenraad, hebben we als gemeente de gelegenheid gehad om Gertjan te bedanken voor de 10 jaar waarin hij ons de weg heeft geleid. De opkomst was overweldigend, heel wat mooie en warme woorden zijn er gedeeld. Natuurlijk hebben wij gemengde gevoelens bij dit afscheid. Gelukkig heeft Gertjan een nieuwe uitdaging gevonden in de naburige gemeente de Lier, hij is inmiddels als kerkelijk werker verbonden aan de Domkerk. Als dank voor de jaren die Gertjan aan ons verbonden was, hebben wij als kerkenraad, met uw hulp een passend cadeau kunnen aanbieden. Gertjan en Henriëtte kunnen de lang gekoesterde wens op een reis naar Israël in vervulling laten gaan. Als gemeente hebben we met elkaar een mooi bedrag van ruim € 1.200,00 bijeengebracht, de Kerkenraad heeft dit bedrag verhoogd naar € 2.500,00. In de dienst van 26 mei waarin Gertjan voorging heeft hij ons een prachtig cadeau gegeven, in de vorm van een duif als symbool voor (de aanwezigheid van) de Heilige Geest met erboven een regenboog als teken van Gods verbond met de mensheid en tevens passend bij de naam van ons kerkgebouw. Gertjan, dank je wel voor dit mooie cadeau, dat een aandenken zal blijven aan de tijd dat je gewerkt hebt in de protestantse gemeente Honselersdijk. Gelukkig zullen we Gertjan als (gast) predikant blijven ontmoeten in onze kerk, de indrukken van de reis naar Israël zal hij dan vast met ons delen, hetzij in de dienst of anders wel tijdens het koffiedrinken na de dienst. Gertjan en Henriëtte heel veel succes in de nieuwe gemeente. Erik den Drijver Voorzitter 
 
CONTACT TEAM

Verslag van het uitje op 21 juni
CONTACT TEAM
CONTACT TEAM Nog even een terugblik op het uitje van 21 mei. Vanaf het Poeldijksepad met auto’s vertrokken naar de Verdilaan in Naaldwijk waar de boot van dhr. Jan v.d. Bos al klaar lag om in te stappen. Het weer was niet echt fijn (koude wind) maar iedereen was toch goed gestemd. De lunch die de dames van het Contact Team klaar hadden gemaakt ging er goed in. De route die we vaarden was erg leuk en voor iedereen nieuw. Het is zo anders als je op een boot zit. Het was goed dat Jan af en toe zei waar we waren. Onder de brug b.v. bij de ’s-Gravenzandseweg om langs de paarden te varen van dhr. Olsthoorn en links de nieuwe wijk van het “nieuwe water”. Zo kwamen we bij de Plas van alle winden aan waar we aan “wal” gingen voor een lekker bakkie koffie/thee met een heerlijke honingtaart. Het verhaal dat de Imker ons vertelde over de bijen en de bloemetjes was ook erg interessant. Na dit alles weer in de boot om via de Gantel en Honselersdijk weer aan te komen bij de Pijl in Naaldwijk. Vervolgens naar onze zaal voor een afzakkertje met een hapje en een drankje. Rond 5 uur ging iedereen weer voldaan huiswaarts. Een goede middag met fijne contacten. Dames van het C.T. bedankt voor jullie inzet. GL 
 
 
Nieuwe cantate in de morgendienst op Bevrijdingsdag

Nieuwe cantate in de morgendienst op Bevrijdingsdag
5 mei 2019
In de morgendienst op Bevrijdingsdag klonk de cantate “Terwijl wij Hem bewenen”, van onze vaste cantor-organist Alexander Prins. Deze, zijn nieuwste cantate, is gebaseerd op de Evangelielezing van deze zondag, over de Emmaüsgangers, Lucas 24. In tegenstelling tot zijn voorlaatste cantate “Hemel en aarde”, een dialoog voor twee solisten, was deze ochtend een projectkoor in de hoofdrol.
lees meer »
 
Achtergrondinformatie Öhmsorgel Achtergrondinformatie Öhmsorgel
Informatie over het prachtige Öhms-orgel in de Regenboogkerk.


 
 
Hoe klinkt het öhmsorgel? Hoe klinkt het öhmsorgel?
Luister hoe het nieuwe orgel kan klinken! Alexander Prins op het Öhmsorgel in Duitsland.

Kijk op YouTube.
 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Vermoeid? Vastgelopen? De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om uiteenlopende redenen, even afstand moeten nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levens- en geloofsvragen. Na het verblijf in de Herberg neemt de gemeente de pastorale zorg weer over.
lees meer »
 
Goede doelen en belasting Goede doelen en belasting
Iedereen die een gift geeft aan de Protestantse Kerk in Nederland mag dit van de belastingdienst aftrekken van de inkomstenbelasting...
lees meer »
 
Voedselbank Westland Voedselbank Westland
lees meer »
 
Toerustingsblad voor ouders en kinderen als voorbereiding op het vieren van het Heilig Avondmaal Toerustingsblad voor ouders en kinderen als voorbereiding op het vieren van het Heilig Avondmaal
lees meer »
 
Wat doet een kerkrentmeester? Wat doet een kerkrentmeester?

Lees meer >>

 
Streekverband de tien Streekverband de tien

http://www.streekverband-de-tien.nl

 
 
 
 

Vergadering Kerkenraad
datum en tijdstip 18-01-2021 om 19:30
meer details

Inloop CvK
datum en tijdstip 25-01-2021 om 19:00
meer details

Vergadering CVK (kerkrentmeesters)
datum en tijdstip 25-01-2021 om 19:30
meer details

Vergadering moderamen
datum en tijdstip 01-02-2021 om 19:00
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terugluisteren: Kerkomroep Regenboogkerk
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!


Voor jongeren:
  Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.