Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Honselersdijk

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Honselersdijk

Sinds 18 december 2016 is de geheel vernieuwde kerkzaal van de Protestantse Gemeente Honselersdijk in gebruik genomen. De kerk aan de Endeldijk heeft een nieuwe naam:

Regenboogkerk

De naam verwijst naar het teken van Gods eeuwigdurend verbond dat Hij met Noach heeft gesloten. 
 
Diensten aan Zee te Scheveningen

Diensten aan Zee te scheveningen
Diensten aan Zee te Scheveningen


Diensten aan Zee te SCheveningen

Dienst aan Zee op zondag 8 september om 17.00 uur in de Bethelkerk te Scheveningen Jurriaan Kokstraat 173, 2586 SG.

Met medewerking van:
The New Choral Singers o.l.v. Freek Elbers
Beide orgels Sander van Marion.
Voorganger: Ds. C. Beeuwkes van Ede uit Helmond.

Dienst aan Zee op zondag 13 oktober om 17.00 uur in de Bethelkerk te Scheveningen Jurriaan Kokstraat 173, 2586 SG.
Met medewerking van:
Christelijk Mannenkoor Prins Alxander o.l.v. Arjan Breukhoven
Beide orgels Sander van Marion
Voorganger: Ds. J. Staat uit Andijk.

Zie voor meer informatie:
https://www.bethelkerkscheveningen.nl/diensten-aan-zee/
 
 
Tentviering 2019

Impressies van de tentviering
Tentviering 2019
De eerste feestweek in het Westland die traditioneel in Honselersdijk wordt gehouden, is ook dit jaar afgesloten met een Tentviering. Er was een grote 'band' geformeerd met zangers, gitaristen en blazers onder de bezielende leiding van Alexander Prins. De dienst werd geleid door Martijn Vellekoop en het thema was: Iedereen telt! De tent was goed gevuld, en de viering was een succes te noemen. Door de goede PR waren ook mensen van buiten Honselersdijk op de viering afgekomen. Volgend jaar weer!
 
Terugblik afscheidsreceptie Gertjan Pellikaan

Copytight PGH Honselersdijk
Terugblik afscheidsreceptie Gertjan Pellikaan
Terugblik afscheidsreceptie op 25 mei van Gertjan en zijn gezinsleden. Aansluitend op de jaarlijks bezinningsdag van de Kerkenraad, hebben we als gemeente de gelegenheid gehad om Gertjan te bedanken voor de 10 jaar waarin hij ons de weg heeft geleid. De opkomst was overweldigend, heel wat mooie en warme woorden zijn er gedeeld. Natuurlijk hebben wij gemengde gevoelens bij dit afscheid. Gelukkig heeft Gertjan een nieuwe uitdaging gevonden in de naburige gemeente de Lier, hij is inmiddels als kerkelijk werker verbonden aan de Domkerk. Als dank voor de jaren die Gertjan aan ons verbonden was, hebben wij als kerkenraad, met uw hulp een passend cadeau kunnen aanbieden. Gertjan en Henriëtte kunnen de lang gekoesterde wens op een reis naar Israël in vervulling laten gaan. Als gemeente hebben we met elkaar een mooi bedrag van ruim € 1.200,00 bijeengebracht, de Kerkenraad heeft dit bedrag verhoogd naar € 2.500,00. In de dienst van 26 mei waarin Gertjan voorging heeft hij ons een prachtig cadeau gegeven, in de vorm van een duif als symbool voor (de aanwezigheid van) de Heilige Geest met erboven een regenboog als teken van Gods verbond met de mensheid en tevens passend bij de naam van ons kerkgebouw. Gertjan, dank je wel voor dit mooie cadeau, dat een aandenken zal blijven aan de tijd dat je gewerkt hebt in de protestantse gemeente Honselersdijk. Gelukkig zullen we Gertjan als (gast) predikant blijven ontmoeten in onze kerk, de indrukken van de reis naar Israël zal hij dan vast met ons delen, hetzij in de dienst of anders wel tijdens het koffiedrinken na de dienst. Gertjan en Henriëtte heel veel succes in de nieuwe gemeente. Erik den Drijver Voorzitter 
 
Startweekend

Een weekend vol Samen!
Startweekend
Het weekend van 13, 14 en 15 september staat ons startweekend weer op de agenda. Wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de ervaring leert dat het al jaren een weekend is van samen, warmte (zelfs al zou het buiten een beetje fris zijn), verbinding, gezellig, lekker, … Kortom, noteert u deze dagen alvast in uw agenda, dan kunt u er bij zijn! 

 
 
CONTACT TEAM

Verslag van het uitje op 21 juni
CONTACT TEAM
CONTACT TEAM Nog even een terugblik op het uitje van 21 mei. Vanaf het Poeldijksepad met auto’s vertrokken naar de Verdilaan in Naaldwijk waar de boot van dhr. Jan v.d. Bos al klaar lag om in te stappen. Het weer was niet echt fijn (koude wind) maar iedereen was toch goed gestemd. De lunch die de dames van het Contact Team klaar hadden gemaakt ging er goed in. De route die we vaarden was erg leuk en voor iedereen nieuw. Het is zo anders als je op een boot zit. Het was goed dat Jan af en toe zei waar we waren. Onder de brug b.v. bij de ’s-Gravenzandseweg om langs de paarden te varen van dhr. Olsthoorn en links de nieuwe wijk van het “nieuwe water”. Zo kwamen we bij de Plas van alle winden aan waar we aan “wal” gingen voor een lekker bakkie koffie/thee met een heerlijke honingtaart. Het verhaal dat de Imker ons vertelde over de bijen en de bloemetjes was ook erg interessant. Na dit alles weer in de boot om via de Gantel en Honselersdijk weer aan te komen bij de Pijl in Naaldwijk. Vervolgens naar onze zaal voor een afzakkertje met een hapje en een drankje. Rond 5 uur ging iedereen weer voldaan huiswaarts. Een goede middag met fijne contacten. Dames van het C.T. bedankt voor jullie inzet. GL 
 
 
Tentviering "Iedereen telt"

Tentviering "Iedereen telt"
In samenwerking met de organisatie van de Honselse feestweek, organiseren we ook dit jaar weer een tentviering op zondagochtend 7 juli. De spreker is Martijn Vellekoop uit Naaldwijk. Martijn werkt in Utrecht voor de Protestantse Kerk als coördinator missionair werk. Hij is zo ook betrokken bij de ondersteuning van nieuwe vormen van kerk-zijn (pioniersplekken) door heel Nederland. Daarnaast is hij betrokken bij het Westland-netwerk, dat is een netwerk van groepen jongeren en jonge gezinnen in het Westland die ontdekken wat het betekent om Jezus te volgen.
lees meer »
 
Nieuwe cantate in de morgendienst op Bevrijdingsdag

Nieuwe cantate in de morgendienst op Bevrijdingsdag
5 mei 2019
In de morgendienst op Bevrijdingsdag klonk de cantate “Terwijl wij Hem bewenen”, van onze vaste cantor-organist Alexander Prins. Deze, zijn nieuwste cantate, is gebaseerd op de Evangelielezing van deze zondag, over de Emmaüsgangers, Lucas 24. In tegenstelling tot zijn voorlaatste cantate “Hemel en aarde”, een dialoog voor twee solisten, was deze ochtend een projectkoor in de hoofdrol.
lees meer »
 
Achtergrondinformatie Öhmsorgel Achtergrondinformatie Öhmsorgel
Informatie over het prachtige Öhms-orgel in de Regenboogkerk.


 
 
Uitslag loterij 21 januari 2017 Uitslag loterij 21 januari 2017
Lees verder voor de uitslag van de loterij.....
lees meer »
 
Vernieuwde kerk in gebruik genomen Vernieuwde kerk in gebruik genomen
Op zondag 18 december 2016 is de vernieuwde kerk in gebruik genomen. De kerk heeft een nieuwe naam gekregen: Regenboogkerk.
Beelden van deze dienst zijn te vinden in het fotoalbum.
Bij diverse liturgische onderdelen werd stilgestaan
 
Zalencentrum ‘Hemelsblauw’ en Rehobothkerk feestelijk geopend Zalencentrum ‘Hemelsblauw’ en Rehobothkerk feestelijk geopend

Op 17 december zijn het zalencentrum Hemelsblauw en de gerenoveerde en gerestaureerde Rehobothkerk feestelijk geopend. “Een nieuw begin, vol hoop en alle kansen voor uw toekomst, voor de toekomst in Honselersdijk, voor de toekomst van ons allen in Westland”, vond Burgemeester Sjaak van der Tak. Wethouder Theo Duijvestijn verrichtte samen met de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Hans Eeuwhorst, de openingshandeling: het prachtige Öhmsorgel werd onthuld. Hierna volgde een muzikaal programma met het thema ‘Vreugde’.

Het Westland heeft er nu een prachtige concertzaal bij. Hier is ruimte voor muziekconcerten en voor cultureel en sociaalmaatschappelijke activiteiten zoals tentoonstellingen, oefenruimtes voor muziekgezelschappen, dans- en kaartclubs. Het zalencentrum Hemelsblauw heeft uitstekende faciliteiten voor zakelijke bedrijfsbijeenkomsten, congressen en vergaderingen. De zalen kunnen particulier en zakelijk gereserveerd worden voor feesten en herdenkingen. Bekijk de foto's in het beeldverhaal.
 
Overstapdienst 11 november Overstapdienst 11 november
Processie van De Voorhof naar de Rehobothkerk
Op zondag 11 december heeft de Protestantse Gemeente Honselersdijk de overstap gemaakt van De Voorhof naar de vernieuwde Rehobothkerk. Het was een mooie dienst, waarin waardig afscheid werd genomen van De Voorhof. Saamhorigheid werd ervaren, ook bij het voortzetten van de dienst in de prachtige vernieuwde Rehobothkerk. Er is een mooi fotoalbum van deze momenten gemaakt.
 
Bakfeest foto's Bakfeest foto's
Wat was het op zondag 13 november weer een gezellig samenzijn na de dienst. Maar liefst 9 gemeenteleden hadden iets lekkers gebakken. Ieder kon iets uitkiezen om bij de koffie of thee van te genieten. Omdat er zoveel gebakken was, kon er zelfs wat worden meegenomen om thuis nog uit te delen. 
Er werd ruim € 120 bijeen gebracht! Hiervoor dank aan alle mensen die iets kochten. We hebben heerlijk zitten smullen en het maakt ons samenzijn na de dienst toch wel extra gezellig.
Natuurlijk willen we graag alle bakkers van harte bedanken, want zij hebben het mogelijk gemaakt!

Tonny en Marinel

Klik hier voor de foto's
 
Verklaring van de kerkenraad Verklaring van de kerkenraad
De kerkenraad heeft, na de gemeenteavond van 10 november, in zijn vergadering van 17 november geconstateerd dat het niet goed lukt om het eens te worden over de punten waarover op de gemeenteavond onenigheid bestond. De kerkenraad heeft daarom besloten de bespreking van die punten op te schorten en op de kortst mogelijke termijn een buitengewone visitatie aan te vragen. De kerkenraad hoopt dat de activiteiten en het advies van de kerkvisitatoren de kerkenraad zullen helpen  eensgezind een koers voor onze kerk uit te zetten. Meer info hierover bij 'lees meer'.
 
lees meer »
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar Laatste zondag van het kerkelijk jaar
 
Foto's Vakantie Bijbel Feest Foto's Vakantie Bijbel Feest
Met deze foto’s krijgt u een indruk van het Vakantie Bijbel Feest!
 
Restauratie en renovatie Rehobothkerk Restauratie en renovatie Rehobothkerk
Er is een facebookpagina gemaakt rond de verbouwing.
Bekijk ook de foto's van de voortgang. (Via 'Mijn albums'-linker tabje zijn er meer foto's te bekijken.)
 
Boeiend nieuws uit Papua New Guinea Boeiend nieuws uit Papua New Guinea
2 maanden geleden schreef ik jullie over de Mali-Baining taalgroep die op het punt stond om voor het eerst Evangelisatie Bijbel onderwijs te ontvangen in hun eigen taal.
Maandag 3 Oktober was het eindelijk zover. Na een lange en grondige voorbereiding gingen de eerste lessen van start.
lees meer »
 
Bericht van Ineke Haaring Bericht van Ineke Haaring
En God zegt “Geen zorg... Ik heb het onder controle”

Hier op het ondersteuningscentrum in Hoskins zitten we eerste rang als het gaat om Gods geweldige daden. In Mouk zijn nieuwe zendelingen begonnen om hun huis te bouwen en de Mouk taal te leren zodat ze later met Mouk zendelingen naar een aangrenzende taalgroep kunnen verhuizen om daar het Evangelie te brengen........
lees meer »
 
Startweekend 2016 Startweekend 2016
In het weekend van 17 en 18 september waren er tal van activiteiten gepland in het teken van de start van het nieuwe seizoen. Het thema was: deel je leven.
Een impressie van de fietstocht, het museumbezoek bij Piet Mostert en de BBQ vindt u in het fotoalbum. Ook een impressie van de kindermiddag en de quiz.
 
Hoe klinkt het öhmsorgel? Hoe klinkt het öhmsorgel?
Luister hoe het nieuwe orgel kan klinken! Alexander Prins op het Öhmsorgel in Duitsland.

Kijk op YouTube.
 
Open Monumentendag 10 september Open Monumentendag 10 september
lees meer »
 
Geldwerving gestart Geldwerving gestart
De geldwerving voor de restauratie en renovatie is gestart. Daarvoor is een website speciaal voor dit doel ingericht. Hier kunt u kiezen uit diverse mogelijkheden.
Elke actieve groep kan zelf een actie organiseren, klein of groot, het maakt niet uit. Ook kunt u via deze website een donatie doen.
We rekenen op jullie allemaal.
De website is www.rehoboth.kentaa.com.
 
 
Restauratie en renovatie Rehobothkerk Restauratie en renovatie Rehobothkerk
De restauratie en renovatie gaat nu echt van start. De kerkbanken zijn al verwijderd.

Kijk hier naar het item op de WOS (start bij 3.00 min.).
lees meer »
 
Winterbuffet, bingo en verloting Winterbuffet, bingo en verloting
Foto’s die op 19 december zijn gemaakt van de gezellige avond. Er was soep, gevolgd door een koud en warm buffet en lekkere nagerechten. Vervolgens 3 rondes bingo en een verloting. De avond heeft € 1500,= opgebracht. Een mooi resultaat. Ga verder naar de foto's.
 
Gemeenteavond 26 november Gemeenteavond 26 november
Lees hier het hele verslag van de gemeenteavond over de stand van zaken rond de gebouwen, het jeugdwerk en de begrotingen. 
lees meer »
 
Geslaagd startweekend 2015 Geslaagd startweekend 2015
Afgelopen weekend was het Startweekend in Honselersdijk. Een weekend als markering voor een wat rustiger zomertijd naar een nieuw seizoen met allerlei activiteiten. Afgelopen vrijdagavond startte de jeugd met een pyjamaparty en zondagmorgen na de dienst sloten we af met een gezellig samenzijn onder het genot van zelfgebakken lekkers. Tussen dit begin en einde van het startweekend waren er veel momenten die het tot een buitengewoon geslaagd gebeuren maakten. Waaronder: een bezoek aan de Ark van Noach in Dordrecht, een fietstocht, een bezoek aan een Prins Paphiopedilum Orchideeën BV (uniek in haar soort), een geweldig gezellige Pubquiz, een casinospel met gourmet, de gezamenlijke maaltijd en de startdienst op zondag. Veel gemeenteleden en belangstellenden deden eraan mee en hebben ervan genoten. Heel veel mensen hebben erbij hun handen uit de mouwen gestoken en meegeholpen om dit weekend tot een succes te maken. Terugkijkend op dit startweekend kunnen we vol enthousiasme vooruit kijken op wat het komend seizoen ons gaat brengen.
Klik hier voor de foto's
 
Foto's van Hatua Foto's van Hatua
Hierbij een paar foto's, die heel erg recent zijn, van de bouw in Tanzania bij de Masai-gemeenschap in Msera.
Het loopt erg vlot tot nu toe. De andere 2 foto's zijn van de juf, die in een noodlokaaltje alvast bezig is. Met een telraam van een gebogen tak en touw met kralen plus een schoolbord van hardboard. Kom daar hier eens mee om.........  Janneke Rijn, onze “motor” verblijft daar nu 3 maanden en houdt toezicht op het werk: je verkoopt haar geen knollen voor citroenen!
 
lees meer »
 
Dankjewel avond 5 juni 2015 Dankjewel avond 5 juni 2015
De dankjewel avond, georganiseerd voor alle vrijwilligers in de kerk, was een succes......
lees meer »
 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Vermoeid? Vastgelopen? De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om uiteenlopende redenen, even afstand moeten nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levens- en geloofsvragen. Na het verblijf in de Herberg neemt de gemeente de pastorale zorg weer over.
lees meer »
 
Denk mee over de toekomst van de kerk Denk mee over de toekomst van de kerk
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.
 

 
 
Actie Kerkbalans 2015 Actie Kerkbalans 2015
Het is januari en dat betekent weer een start van de actie kerkbalans. In de week van 19 januari ontvangt u weer de bekende enveloppe, waarin we u vragen wat de kerk u waard is. De opbrengst van de actie kerkbalans komt volledig ten goede aan onze eigen gemeente. Wij vragen u om financieel bij te dragen om uw kerk te kunnen laten voortbestaan. Omdat we geen subsidie krijgen zijn we geheel afhankelijk van uw bijdrage.
Bekijk hier het filmpje over Kerkbalans.

Kijk ook eens op de pagina Goede doelen en belasting.
lees meer »
 
Collectes voor ‘de Kerk’ Collectes voor ‘de Kerk’
Al een poosje ‘spaart’ het college van kerkrentmeesters voor een headset om het stemgeluid van de voorganger tijdens de eredienst goed verstaanbaar te laten doorklinken. De afgelopen weken is er een headset met versterker getest in de Rehobothkerk om te kijken of dit het gewenste resultaat geeft. Gezien uw reacties is dat zeker het geval. We kregen veel positieve reacties, ook van de kerktelefoonluisteraars. Daarom zijn voorlopig de deurcollectes bestemd voor de aanschaf van een headset. Doet u mee?
College van Kerkrentmeesters
 
Startweekend groot succes!

Gezamenlijke maaltijd startweekend 2014
Startweekend groot succes!
lees meer »
 
Goede doelen en belasting Goede doelen en belasting
Iedereen die een gift geeft aan de Protestantse Kerk in Nederland mag dit van de belastingdienst aftrekken van de inkomstenbelasting...
lees meer »
 
Afsluiting en Start Afsluiting en Start
We zijn bezig met de afronding van dit seizoen en dan is het mooi om eens terug te kijken....
 
lees meer »
 
Derde inloopavond 28 mei: De kerk naar buiten Derde inloopavond 28 mei: De kerk naar buiten
Een impressie van de derde inloopavond...
lees meer »
 
Informatieavond jaarrekeningen 2013 Informatieavond jaarrekeningen 2013
lees meer »
 
Terugblik op tweede inloopavond: jong en oud Terugblik op tweede inloopavond: jong en oud
Rond de 40 gemeenteleden deden mee aan de tweede inloopavond op 22 april jl. Op deze avond ging het er vooral om elkaar te ontmoeten in informele sfeer. We kwamen met elkaar in gesprek naar aanleiding van de vragen van een kennismakingsspel. Het betrof hier levensvragen waarbij de diepere lagen van het bestaan (kunnen) worden aangeraakt. Lees meer >>>
 
Petra van der Burg nieuwe interim predikant Petra van der Burg nieuwe interim predikant
Zondag 26 januari is ds. Petra van der Burg verbonden aan de Protestantse gemeente in Honselersdijk. Zij zal als interim predikant de gemeente het komend jaar bijstaan en met een speciale opdracht in de gemeente werkzaam zijn.
lees meer »
 
Verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 november 2013 Verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 november 2013

Lees meer >>

 
Verslag gemeenteavond 14 november 2013 Verslag gemeenteavond 14 november 2013

Lees meer >>

 
Alpha-cursus in Honselersdijk Alpha-cursus in Honselersdijk

Voor diegene die op zoek is naar de diepere betekenis van het leven is er de Alphacursus. Dit is een eenvoudige cursus over het christelijk geloof. Zou u / jij de basis van het christelijk geloof willen opfrissen? Voel je jezelf een beetje 'ingedut' als christen? Of ken je misschien iemand (vrienden, buren, familieleden, kennissen, collega’s, enz.) die geïnteresseerd is in het christelijk geloof? In februari 2014 start er een nieuwe Alphacursus in ons dorp.

lees meer »
 
Verslag van de kerkenraadsvergadering van 17 oktober 2013 Verslag van de kerkenraadsvergadering van 17 oktober 2013

Lees meer >>

 
Voedselbank Westland Voedselbank Westland
lees meer »
 
Terugblik Startzondag Terugblik Startzondag

Afgelopen zondag vierden we Startzondag. Niet in de zin van dat je 'start' of 'herstart' met je geloof. Ook niet in de zin dat de we het eind van het vorig seizoen zijn gestopt met de kerkgang en dat we dat afgelopen zondag weer hebben opgepakt. Maar wel in de betekenis van dat er een nieuw seizoen vol activiteiten is aangebroken en dat het nieuwe liedboek in gebruik is genomen.

Zie foto's

Lees meer>>

 
Nieuws uit Papua Nieuw Guinea Nieuws uit Papua Nieuw Guinea
lees meer »
 
Clubkids collecteren voor actie "kinderhulp"

Clubkids collecteren voor actie "kinderhulp"
 
Verslag van de gemeenteavond van 16 april 2013 Verslag van de gemeenteavond van 16 april 2013

Lees meer >>

 
Toerustingsblad voor ouders en kinderen als voorbereiding op het vieren van het Heilig Avondmaal Toerustingsblad voor ouders en kinderen als voorbereiding op het vieren van het Heilig Avondmaal
lees meer »
 
Powerpoint kerkdienst "Wat water kan kunnen wij" Powerpoint kerkdienst "Wat water kan kunnen wij"

Klik hier om de presentatie te downloaden.

 
Vraag over God, geloven, kerk Vraag over God, geloven, kerk

Kijk op de Jeugdpagina.
 

 
Wat doet een kerkrentmeester? Wat doet een kerkrentmeester?

Lees meer >>

 
Nieuws van de jeugd Nieuws van de jeugd
lees meer »
 
Streekverband de tien Streekverband de tien

http://www.streekverband-de-tien.nl

 
 
 
 

Vergadering Kerkenraad
datum en tijdstip 17-10-2019 om 19:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 20-10-2019 om 09.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 27-10-2019 om 09.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 03-11-2019 om 09.30 uur
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terug luisteren. meer
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.